פרסום זה מופץ כשירות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה להתקשרות או לרכישת רכב, אביזרים ו/או שירותים נלווים.

תוכן הפרסום, לרבות בכל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית של קבוצת כלמוביל בע"מ יבואנית מיצובישי ואין למועדון צרכנות הוט ו/או לקבוצת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסום זה. טל"ח. דיוור ישיר זה של מועדון הוט הינו לפני מאגר מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר למועדון הוט את בקשתו בצרוף שם ומשפחה, מס' ת.ז. (9 ספרות), לכתובת: ת.ד. 52485 תל אביב 6777137 או בפקס: 03-6882923.