כרטיס הארנק החכם מאפשר תשלום ברשתות המפורטות באפליקציית המועדון/בתקנון עפ"י המגבלות לכל רשת ו/או בית עסק שבמסגרת המיזם. רשימת הרשתות המשתתפות במיזם, תנאי השימוש בכרטיס, הסייגים והמגבלות יתעדכנו מעת לעת. פרסום זה מופץ כשרות צרכני לחברי מועדון הוֹט. אין לראות באמור בפרסום זה משום המלצה לשימוש בכרטיס הארנק החכם, להתקשרות או לרכישה ברשתות ו/או בתי העסק המכבדים את כרטיס הארנק החכם. תוכן הפרסום לרבות המידע באתר האינטרנט של החברה המנפיקה והחברות כולל כל הנוגע למכירה מיוחדת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, הוא באחריות הבלעדית של החברה המנפיקה ח.מ. תשורות חן (1987) בע"מ (להלן נופשונית) בהתאם לתנאים ולמגבלות המופיעים בתקנון המופיע באפליקציה ושל הגופים והרשתות המפורסמים, ואין למועדון צרכנות הוֹט ו/או לחברת ישראכרט כל אחריות לאמור בפרסומים אילו. ט.ל.ח. דיוור ישיר זה של מועדון הוֹט הינו לפי מאגר מידע רשום מס' 1067794. המעוניין להימחק מהמאגר מתבקש להעביר למועדון הוֹט את בקשתו בצרוף שם ומשפחה, מס' ת.ז. (9 ספרות), לכתובת: ת.ד. 52485 תל אביב 6777137 או בפקס: 03-6882923.